Del dette

Nyborg kommunes Skolepolitik

Skolepolitikken er blevet til i et samarbejde med ansatte, forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter og ledere fra skoleområdet. Skolepolitikken skal være aktivt pejlemærke for udviklingen af læring og trivsel i skolernes hverdag.

Politikken er delt op i 3 målsætninger, som udfoldes i 6 mål med tilhørende målepunkter. Den afsluttes med fælles indsatsområder og mulighed for individuelle udviklingsområder på skolerne.

Det er tanken, at skolepolitikken skal blive et aktivt og nyttigt redskab for skoleudviklingen på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen.