Den åbne skole

Her kan du finde beskrivelser af de aktuelle tilbud på området i Nyborg kommune.

“Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuseet. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære.”

I Nyborg Kommune har vi lavet aftaler med lokale virksomheder, gymnasiet og Østfyns Museer. Desuden er der lokalt gang i foreningssamarbejdet. Læs mere under de enkelte temaer.

140821uvm-skole
cooperativ