Kommissorium

[gview file=”http://plcnyborg.skoleblogs.dk/files/2016/08/450_2013_196863_Kommissorium_for_digitaliseringsgruppen_på_folkesk.pdf”]

Referater skoleår 2015-2016 aug01

Referater skoleår 20...

[gview file=”http://plcnyborg.skoleblogs.dk/files/2016/08/450_2015_133127_28_08_2015_Referat_digimøde.pdf”] [gview file=”http://plcnyborg.skoleblogs.dk/files/2016/08/450_2015_156103_Referat_Digitaliseringsgruppen_25_sep_2015.docx.docx”] [gview...