WRO-stævne for 3. klasser

 

Tirsdag den 21. maj afholdes et lokalt WRO stævne i Nyborg.

 

Birkhovedskolen er vært for et stævne, hvor alle folkeskolernes 3. klasser er inviteret til, at dyste i robotkørsel med LEGO WeDo robotter.  

Birkhovedskolen, Vibeskolen, Danehofskolen og 4kløverskolen afd. Frørup deltager med i alt 180 elever. Eleverne dyster mod hinanden i hold på 3 elever, hvor de med deres selvbyggede robot skal løse en bunden opgave på banen. Holdet har 2 min til at gennemføre kørslen og bliver herefter bedømt på hvor godt de, i samarbejde, har klaret udfordringerne.

WRO – World Robot Olympiad – er en international konkurrence for børn og unge mellem 7 og 25 år, i konstruktion og programmering af LEGO robotter. WRO minder på mange måder om FLL, men henvender sig til en noget bredere målgruppe. Til forskel fra FLL kan man indenfor WRO-regi iværksætte lokale konkurrencer hvor man i høj grad selv definerer rammerne. Det er det vi har gjort i Nyborg.

Planlægningsgruppen består af repræsentanter fra Birkovedskolens PLC: Lene Hansen og Michael Jakobsen, understøttet af skolens ledelse ved Lars Busk Svendsen og Laila Bo Muhs som i indeværende skoleår har haft opgaven som ”LEGO-koordinator”.

Dommerpanelet består af repræsentanter fra WRO, Vitec, Coding Pirates Nyborg, Skole-IT Nyborg, Nyborg Ungdomsskole m.fl.

Årets tema er “SMART CITIES”: Hvordan kan ny teknologi og robotter hjælpe os med at skabe fremtidens smarte byer. På dette stævne konkurrerer vi inden for kategorien ”Indskoling; Regular”, og under overskriften Intelligente byer – Førerløse skolebusser er opgaven i år at bygge og programmere en robot, der kan hente skolebørn ved deres hus og køre dem i skole. Bagefter skal robotten også levere frugt til skolen.

Bliv lidt klogere på WRO her. Alt materiale kan findes på WRO Danmarks hjemmeside, hvor man også finder en nærmere beskrivelse af årets udfordring og konkurrencebetingelserne. http://wrodanmark.dk/.