NG DesignLab jan11

Tags

Relaterede artikler

Del dette

NG DesignLab

NG MakerSpace holder til i DesignLab på Nyborg Gymnasium.
MakerSpace bruges både i undervisning og som fritidsaktivitet, og faciliteterne er flittigt brugt af både elever og undervisere.

Vi har…

  • Åbent hver tirsdag 15-17 og efter aftale, for elever og undervisere på Campus
  • OpenDesignLab den første tirsdag i hver måned, for ALLE der har en maker-idé, de ønsker at realisere
  • Forskellige maker-events, fx Hour of Code, Makerfestival og Kulturnat
  • Samarbejder med Ungdomsskolen og Skole- og Kulturafdelingen i Nyborg Kommune om;
    • Skoletjeneste (introkurser, workshops, bootcamps og emneuger)
    • Ungdomsskolehold
    • Valgfag for elever og deres lærere i Nyborg kommunes folkeskoler. For mere info, se LEARN.

Makerkulturen har sin udgangspunkt i do-it-yourself-kulturen (DIY), som er en megatrend i vores senmoderne samfund. En slags venden tilbage til engang før den sociale arbejdsdeling og samlebåndsfabrikkerne, hvor alt blev specialiseret og delt ud på eksperter, der hver især varetager en lille niche af en samlet produktion. I MakerSpace er man selv medskaber af hele processen. Fra idé til færdigt produkt, har man hele tiden teten på udvikling, formgivning og optimering, indtil man står med et færdigt og fuldendt, kreativt frembragt værk af fysisk eller digital karaktér. En dippedut, en film, et spil el. en kode, hvor man kender hvert et hjørne og har skabt det sammen med sine klassekammerater, venner, kollegaer osv.

D.I.Y og makerkulturens massive udbredelser kan formentlig tilskrives, at det er fællesskaber der taler til den del af menneskets natur, der handler om at skabe noget selv, være kreative, opfindsomme og sammen om at og bruge vores hænder, hjerner og teknologier til at forbedre verden, hjælpe andre og gøre tingene nemmere. Det er i hvert fald derfor, vi er så vilde med det på NG MakerSpace. Kulturen tager udgangspunkt i det senmoderne samfunds mange højteknologiske muligheder, såsom 3D-print og laserskæring og handler hovedsageligt om at nyskabe udvikle og forbedre og har innovation og prototyping som nøgleord. Fænomenet er mest udbredt i USA, hvor makere mødes på såkaldte ´maker-fairs´, der tiltrækker op mod 100.000 mennesker. Her viser makere deres hjemmelavede innovative løsninger frem og udveksler ideer og evner. Et hastigt stigende antal MakerSpaces, HackerSpaces og de nært beslægtede FabLabs, dukker i disse år op i hele Danmark og resten af Europa, og er inden for de seneste år gået fra at have subkultur status, til at blive en integreret del af de offentlige institutioner, der er first-movers på innovation, science og kreativitet. Præcis ligesom NG MakerSpace!

Kom og leg med os, MakerSpace er nutiden og fremtiden!