Ny aftale om brug af spillefilm i undervisningen træder i kraft den 1. januar 2018 dec11

Tags

Relaterede artikler

Del dette

Ny aftale om brug af spillefilm i undervisningen træder i kraft den 1. januar 2018

Aftalen har væsentlige forandringer i forhold til den tidligere aftale. Det har været nødvendigt at lave en ny aftale, da den tidligere aftale ikke tog højde for, at brugen har ændret sig markant fra analog medier til streaming.

Helt overordnet kan skolerne kun være sikre på, at de har rettigheder til brug af spillefilm i undervisningen, hvis de bruger film fra Center for Undervisningsmidlers (CFU) streamingtjeneste MitCFU. Aftalen er derfor bygget op omkring, at det er MitCFU, der bliver brugt, når spillefilm bliver streamet i undervisningen.

Herudover er der ændringer i forhold til brugen. Skolerne kan med den nye spillefilmsaftale blandt andet:

  • Streame op mod 500 danske og udenlandske spillefilm. Spillefilmene er nøje udvalgt af fagkonsulenter fra CFU (Center for Undervisningsmidler) således, at det er spillefilm matchende alle klassetrin, og således at samtlige film er håndplukkede og undervisningsrelevante. For KL er det af stor betydning, at de spillefilm skolerne har adgang til har høj kvalitet og undervisningsrelevans.
  • Spillefilmene metadateres, således at filmene kan søges i CFU’s streamingtjeneste (MitCFU) i forhold til at finde film der matcher klassetrin, fag og eventuelt emne. Det gør det let for underviserne at inkludere spillefilm i undervisningsforløb.
  • CFU’s fagkonsulenter sikrer, at spillefilmene didaktiseres og beriges i videst muligt omfang med pædagogiske noter, kapitelmærker og vejledninger.
  • Spillefilmene kan udover undervisningen på skolerne også vises i SFO’er, fritidshjem og fritidsklubber.
  • Der kan gives digitale lektier for i udvalgte spillefilm, hvilket betyder, at eleverne kan tilgå filmene hjemmefra.
  • Spillefilm omfattet af repertoiret fra producenter, der har tiltrådt aftalen, kan vises på DVD frem til 2020. Der er mulighed for, at perioden kan forlænges afhængigt af, hvor stor brugen af DVD’er er i 2020. Der vil snarest blive offentliggjort en liste over de spillefilm, der kan vises på DVD.

Der er således tale om en aftale med et stort kvalitativt udbud af undervisningsrelevante spillefilm, og aftalen dækker efter vores bedste overbevisning skolernes behov for spillefilm i undervisningen og i læringsøjemed i øvrigt.

I vil modtage yderligere information om den nye spillefilmsaftale fra Copydan AVU-medier i midten af december. Såfremt I indtil da har spørgsmål, kan I kontakte AVU-medier på avumedier@avumedier.dk eller 35 44 14 96.

Nogle skoler og kommuner er blevet kontaktet af selskabet MPLC med tilbud om at indgå en licensaftale om spillefilm i undervisningen.  KL mener at have indgået en aftale, der matcher behovet, og det er derfor ikke nødvendigt med yderligere aftaler, som koster penge.